REGULAMENTUL  OFICIAL

  de organizare și desfășurare a 

                               MARATONULUI – TRANSFĂGĂRĂȘAN                               

16 IUNIE 2019

 

SECȚIUNEA  1:  Organizatorii - Regulamentul oficial al competiției

(1). Maratonul Transfăgărășan  ( MTF ) este organizat de către  Björn Grass Laufreisen  GmbH &Co.KG.

(2). Regulamentul Oficial este disponibil pe site–ul http : //www.trans –marathon.com. 

Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului REGULAMENT  OFICIAL .

 

SECȚIUNEA  2 : Condiții de participare și măsuri de siguranță.

 1. Pot paticipa toate persoanele pasionate de alergare,cărora starea de sănătate și condiția fizică le permite o alergare la maraton,care au împlinit 18 ani la data desfășurării cursei.Fiecare participant deține responsabilitatea pentru propria stare de sănătate. Trebuie să fie conștienți de distanța care trebuie parcursă și diferența mare de altitudine și să se pregătească fizic pentru  competiție.Poate paticipa orice persoană care s-a înscris și înregistrat corespunzător și este posesor al unui număr oficial de participare la MTF.
 2. Măsurile organizatorice vor fi comunicate participanților de organizator înainte de începerea  cursei.Indicațiile organizatorului și a personalului său trebuie respectate obligatoriu.În cazul în care un participant nu respectă indicațiile primite și astfel periclitează buna desfășurare a maratonului sau pun in pericol siguranța celorlalți participanți , organizatorul poate decide excluderea participantului sau descalificarea lui. Anunțurile oficiale transmise participanțiilor pot fi făcute doar de reprezentanții oficiali ai organizatorului.
 3. Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial cât și completăriile făcute ulterior.Eventualele contestații legate de contractul încheiat, respectiv de seviciile oferite de Björn Grass Laufreisen Gmb H & Co.KG.pot fi depuse în termenul unei luni calendaristice la Björn Grass Laufreisen GmbH & Co.KG.

 

SECȚIUNEA  3: Înscrierea – Contribuția de participare – Confirmarea înscrierii -  Condiții de plată  - Returnarea banilor                               – Stornare – Asigurare.

 1. Înscrierea la MTF se poate face online pe pagina www.trans –marathon.com. pe formularul electronic. Înscrierea este obligatorie. După înregistrarea corectă,participanții primesc o confirmare care reprezintă contractul obligatoriu pentru participarea la competiție și oferă explicații. Contribuția de participare trebuie achitată  integral la înscriere. Dacă nu se achită în termenul stabilit organizatorul poate anula înscrierea și să perceapă o taxă paușală de 30 € pentru fiecare participant.
 2. Contribuția pentru înscrierea la diferitele distanțe este :
 • Maraton :  60 € de persoană , dacă înscrierea se face până la data de 31.10.2018
 • Mountain run pe distanta de 13 km : 25 € de persoană ,dacă înscrierea se face până la data 31.10.201

Detalii privind contribuțiile de participare  se găsesc pe pagina www.trans –marathon.com. Pentru înscrirea la locul de desfășurare a competiției se percepe o taxă suplimentară de 5 €.

Contribuția de participare se poate achita prin virament bancar.

 

 1. După înscrierea și confirmarea plății contribuției de participare , organizatorul trimite confirmarea participării. Organizatorul își rezervă dreptul de descalificare și /sau excludere de la competiție în orice moment dacă participanții au făcut declarații false privitoare la datele personale sau o interdicție națională / internațională sau sunt suspectați de folosirea de substanțe interzise( doping ).
 2. Participanții primesc documentele de participare doar după
  completarea și semnarea declarațiilor pe proprie răspundere.

        Ridicarea numerelor de concurs și semnarea declarațiilor pe proprie răspundere trebuie făcute personal, de către              fiecare participant. 

 

(6) Björn Grass Laufreisen GmbH & Co.KG.,poate exclude un participant de la competiție sau poate declara nul contractul încheiat cu el dacă :

* dacă nu respectă Regulamentul Oficial și / sau regulile sau sugestiile ( înainte sau în timpul competiției ),

* dacă perturbă buna desfășurare a competiției sau periclitează siguranța sa, sau a celorlalți participanți,

*dacă nu respectă indicațiile primite de la organizatori sau de la alte persoane autorizatre ,

* dacă nu respectă termenii și condițiile stipulate în contractul încheiat.

Dacă Björn Grass Laufreisen GmbH & Co.KG. reziliază contractul cu un participant,își rezervă dreptul de păstrare a contribuției de participare.

 

(7) Dacă un competitor își anulează participarea ,acestuia nu i se  va restituii contribuția de participare.

 

(8) Anularea participării la competiție se face doar în scris.

 

(9) Transferul participării unei alte persoane se poate face numai cu acordul organizatorului și doar cu 4 săptămâni înainte  de competiție, percepîndu – se o taxă de 10 €.

După această dată nu mai este permisă transferarea sau schimbarea distanței.Orice transfer se poate realiza o singură dată, după care rămâne definitiv.

 

SECȚIUNEA  4:  Anularea competiției  - Neprezentare  -  Răspundere.

 1. Participanții își asumă responsabilitatea pentru participarea la cursă.
 2. Dacă se anulează competiția,respectiv doar unele  secțiuni ale  traseului din cauza unor condiții care nu depind de organizator   (ex. condiții atmosferice extreme) ,neprezentarea sau întreruperea din motive personale , participantul nu poate cere organizatorului restituirea totală sau parțială a contribuției de participare, nici restituirea contravalorii cheltuielilor de călătorie sau cazare.
 3. Dacă un participant nu se prezintă la start sau nu justifică organizatorului neparticiparea lui, nu are dreptul la restituirea contribuției de participare.

 

SECȚIUNEA 5: Declarație pe proprie răspundere

 

(1)Prin completarea formularului participantul se înscrie la competiția organizată de Bjorn Grass Laufreisen Gmb H & Co.KG. și declară pe proprie răspundere fără verificare de către organizator, experiențele și cunoștințele dobândite și cerute pentru competiție ,stipulate la secțiunea 1. a regulamentului.

 

(2). Participanții nu pot cere organizatorului plata unor daune din diverse motive.

Plata se face doar dacă organizatorul,reprezentantul legal sau angajații săi fac greșeli cu premeditare sau din neglijență gravă  sau dacă apar daune de care organizatorul este  responsabil (ex.leziuni care pun viața, corpul și sănătatea în pericol ).

 

(3). Participantul își dă acordul pentru efectuarea de controale  solicitate de organizator.

 

(4). Participantul a luat la cunoștință și accept condițiile de participare și Regulamentul Oficial.

Declară că a citit ,a înțeles și este de accord cu toate reglementările și condițiile de participare din Regulamentul Oficial.

 

(5)Cu semnătura sa, participantul declară că participă la competiție pe răspundere proprie și are o asigurare medical pentru accidente    (valabilă și în străinătate ).

 

(6).Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru starea de sănătate a participanților la competiție. Participantul declară pe proprie răspundere la începutul compețiției că este sănătos și apt pentru a alerga curse de anduranță. Participantul este responsabil pentru echipamentul corespunzător.

   

(7). Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru nici o pagubă( pirderea obiectelor de valoare , a hainelor sau echipamentului în timpul transportului) apărută.

 

(8). Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru diminuarea randamentului participanților din cauza unor dispoziții legislative sau / și a autoritățiilor, care duc la eliminarea totală sau parțială din competiție. 

 

(9). Dacă un participant cere unei alte personae sau organizatorului să alarmeze salvamontul sau ambulanța, costurile acestora trebuie suportate de participant, respective organizatorul are dreptul să ceară participantului achitarea altor cheltuieli apărute.

 

(10). Se recomandă insistent încheierea unei asigurări de sănătate private pentru străinătate. 

 

 

Secțiunea 6: Prelucrarea datelor

 1. Completând formularul de participare, competitorul este de acord , ca datele sale privind timpul , clasamentul si rezultatele obținute in competiție sa fie făcute publice si distribuite pe internet.  
 2. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanțiilor și să le utilizeze doar pe timpul desfășurării competiției, în special datele necesare viramentului bancar. De asemenea se declară de acord cu memorarea datelor cu caracter personal.
 3. Participantul își dă acordul ca pozele, înregistrăriile video, interviurile făcute în decursul competiției, să fie publicate în emisiuni TV, radio, cărți, filme sau casete video, fără a avea dreptul de a cere o remunerație.
 4. Participantul este de acord cu publicarea numelui, prenumelui său, datei nașterii, numele echipei din care face parte, a numărului de concurs, cât si a rezultatelor obținute ( locul si timpul obținut ) în documentele oficiale ale competiției ( liste de participare, clasament etc. ) și în alte medii electronice (internet ).
 5. Dacă un participant nu este de acord cu folosirea și publicarea datelor sale personale, trebuie să-i comunice organizatorului acest lucru printr-un e-mail.
 6. Odată cu comunicarea adresei sale de e-mail, participantul se declară de acord , ca Björn Grass Laufreisen GmbH&Co.KG. să o folosească pentru a-i trimite informații.

 

Secțiunea 7: Termenul de prescripție

 

Orice revendicare a participanțiilor către Björn Grass Laufreisen GmbH&Co.KG. , se prescrie după un an, de la încheierea oficiala a competiției. Orice plângere se depune la judecătoria München și se supune legislației germane.